נזקי קרינת השמש

נזקי קרינת השמש

משקפי שמש | רז אופטיק
נזקי קרינת השמש
נזקי קרינת השמש
בניגוד לחשיפה של העור לשמש,אין שום תועלת חיובית בחשיפת העיניים לקרינת השמש.

מחלות עיניים הקשורות לחשיפה לקרינת UV אולטרה סגולה הינן נפוצות:

קרינה של אורכי גל קצרים,ואור כחול גורמת לעקה חימצונית לפימנט אפיתל הרשתית RPE.

מחקרים אפידמיולוגים מצביעים על קשר בין חשיפה ממושכת לקרינת UV וניוון הרשתית AMD.

כמו כן לגרום לשינויים העכירות של העדשה התוך עינית קטרקט.

חשיפה עינית לקרינת UV יכולה להיות מסוכנת במידה מובהקת כל השנה.

שעות השיא לחשיפה של העיניים עשויות להיות שונות משעות השיא המסוכנות לחשיפת העור לשמש.